SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Systemy odczytu i identyfikacji przemysłowej

Odczyt kodu składa się z 3 etapów:

  1. Oświetlenie oznakowanej strefy
  2. Lokalizacja kodu
  3. Wyodrębnienie danych            

→     Czy zawsze jest to takie proste?

Połączenie systemów znakowania i systemów wizyjnych jest jednym z kluczowych czynników umożliwiających osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie.

Technifor posiada w swojej ofercie kompletne rozwiązania, do zintegrowania w twoim środowisku produkcyjnym:

  • Urządzenie znakujące kody 2D (datamatrix, kody QR, kody kreskowe, itd.) : laserowe, mikroudarowe lub żłobiące
  • System odczytu i weryfikacji znakowanych kodów: czytnik stały lub przenośny
  • Oświetlenie dostosowane do każdego zastosowania
  • Natychmiastowa łączność pomiędzy poszczególnymi systemami

Jako specjaliści w dziedzinie identyfikacji oraz śledzenia części przemysłowych, jesteśmy partnerem, który oferuje zarówno rozwiązania znakujące jak i połączone systemy odczytu.

Ponieważ od ponad 30 lat zapewniamy integrację naszych rozwiązań z liniami produkcyjnymi na całym świecie, pomagamy Ci spełnić wszelkie wymogi dotyczące norm śledzenia (AIM/DPM, ISO, IAQG, ATA Spec2000, MIL, SAE, AIAG, UID itd.)

Różnorodne rozwiązania odczytu

Wszystkie systemu odczytu kodu 2D są systemami wykorzystującymi kamery, ponieważ odczytywana jest informacja dwuwymiarowa.
W zależności od zastosowania, wybrany zostanie system przenośny lub zintegrowany, wykorzystane zostanie oświetlenie boczne lub rozproszone. Weryfikacja znakowanego kodu zostanie wykonana.

Możemy Ci pomóc w określeniu twoich potrzeb w zakresie znakowania i odczytu oraz w instalacji systemu najlepiej dopasowanego do twojej produkcji, skontaktuj się z nami!